เพลง เต้นกันหน่อย | ออกกำลังกายเด็ก | Kids Cha

Kindergarten อ.2 เปิดดู 34 ครั้ง


ประไพพิศ นามฮุง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลงเต้นกันหน่อย (ออกกำลังกายเด็ก)
โดย Kids Cha
เนื้อเพลงเกี่ยวกับการทำท่ากายบริหารประกอบเพลงแสดงความคิดเห็น

สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 58 ครั้ง
หน่วยต้นไม้
สุกัญญา เมืองตั้ง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 30 ครั้ง
เพลงเก็บเด็ก
ฐิติวรดา วงศ์ภูมี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 24 ครั้ง
กุ๋งกิ๋ง | นิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋ง ตอน ฉันรักเมือง
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 26 ครั้ง
Phonics Song for Children
เจนจิรา ตะรุวัน
Kindergarten... (อ.3)
การดู 44 ครั้ง
นิทาน เด็กเลี้ยงแกะ
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 38 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 44 ครั้ง
บัตรคำหมวดสัตว์น่ารู้
ธนโชติ สุวรรณโคตร
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
หน่วยรอบรู้ปลอดภัย
ยุวธิดา ทองน้อย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 37 ครั้ง
แผน หน่วย สัตว์น่ารัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 33 ครั้ง
"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 20 ครั้ง
ปฐมวัย
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 23 ครั้ง
1.หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทง
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 46 ครั้ง
นิทานน้องเป็ดอินดี้ ตอนเด็กชอบเถียง | นิทานก่อน
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 43 ครั้ง