ฝึกท่องสูตรคูณ

คณิตศาสตร์ ป.1 เปิดดู 41 ครั้ง


นายกฤติเมธ คูหล่า channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลง สูตรคูณเพลินเพลง
โดย Mei-Pei-Nei Channel
เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับการท่องสูตรคูณแม่2-12แสดงความคิดเห็น

ทศนิยม
หนึ่งฤทัย ชัยรส
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 28 ครั้ง
ใบงานคณิตศาสตร์ เศษส่วน
ฐิตินันท์ พนมภูมิ
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 32 ครั้ง
จำนวนเต็ม
กรรณิการ์ พัสดร
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 38 ครั้ง
แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงทีละ 100
ฐิญตา คำภูแก้ว
คณิตศาสตร์... (ป.2)
การดู 31 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชั้น ป.4 | การคูณเลข 1 หลักกับจำนวนมา
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 30 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ป 4 | การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษ
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 20 ครั้ง
การมองภาพจากด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรข
มะลิวรรณ ศรีอุทธา
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 19 ครั้ง
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน (ตัวส่วนเท่า
วชิรา ปัญญาแสง
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 41 ครั้ง
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมด้วยการทำเศษส่วนให้เป
นายอลงกรณ์ โรหิตาคนี
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 32 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 บทที่ 1 จำนวนเต็ม ตอนที่
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 30 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชั้น ป.4 | โจทย์ปัญหาการเขียนแสดงวิธี
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 21 ครั้ง
คณิตศาสตร์ เรื่องการบอกเวลา
Janejira Kanachan
คณิตศาสตร์... (ป.2)
การดู 50 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชั้น ป.4 | การประมาณค่า จำนวนเต็มแสน
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 16 ครั้ง
พีระมิด คณิตศาสตร์ ป.5
ณัฏฐิญา เคนทุม
คณิตศาสตร์... (ป.5)
การดู 32 ครั้ง
แบบรูปและความสัมพันธ์
พงศ์พิทักษ์ จิตตะบุตร
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 27 ครั้ง