เพลงเก็บเด็ก

Kindergarten อ.2 เปิดดู 34 ครั้ง


ฐิติวรดา วงศ์ภูมี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลงดั่งดอกไม้บานแสดงความคิดเห็น

บัตรคำหมวดสัตว์น่ารู้
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
Kindergarten... (อ.2)
การดู 43 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 34 ครั้ง
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเล่านิทานลูกหมู 3 ตัว
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 39 ครั้ง
วิดิโอ
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 30 ครั้ง
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 32 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 43 ครั้ง
ใบงานที่ 31 ความปลอดภัยในยานพาหนะ
นางสาวตวงพร อรทัย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 22 ครั้ง
ใบความรู้
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
ปฐมวัย
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 23 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ แสงสีและการมองเห็น
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 27 ครั้ง
การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
หนึ่งฤทัย สมบูรณ์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 41 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนอนุบาลปีที่ 2
ธงชัย พละสาร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
บัตรคำ หมวดสัตว์น่ารู้ - สื่อการเรียนรู้สำหรับเ
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 26 ครั้ง
หน่วยรักจังหวัดอุดรธานี
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 48 ครั้ง
2.หน่วยการเรียนรู้ ฝน
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง