คำเป็น คำตาย

- ป.6 เปิดดู 41 ครั้ง


สุขี สีทาแก channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1

คำเป็น คือคำที่ใช้สระเสียงยาว จะมีหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้ แต่ถ้ามีตัวสะกด จะต้องเป็นพยัญชนะเสียงยาวเท่านั้น เช่น กาเป็นยาว นมยวง โดยคำเป็นจะใช้สระและตัวสะกดต่อไปนี้
คำตาย คือคำที่ใช้สระเสียงสั้น จะมีหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้ แต่ถ้ามีตัวสะกด จะต้องเป็นพยัญชนะเสียงสั้นเท่านั้น โดยคำตายจะใช้สระและตัวสะกดแสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ Present Simple Tense
ลลิตา ชัยภิบาล
-... (ม.2)
การดู 21 ครั้ง
14 ตุลา สงครามประชาชน
นายคมสันต์ อาศัย
-... (ม.2)
การดู 20 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
-... (ป.6)
การดู 22 ครั้ง
สูตรคูณหรรษา
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
-... (-)
การดู 27 ครั้ง
การย่อยอาหาร
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 32 ครั้ง
รูปเรขาคณิต 2 มิติ
อนุรักษ์ นาเมืองรักษ์
-... (ป.3)
การดู 25 ครั้ง
ติดตามนโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... (-)
การดู 31 ครั้ง

อรวรรณ ปราบศัตรู
-... (-)
การดู 23 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... (-)
การดู 45 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
ประธาน โชยรัมย์
-... (-)
การดู 51 ครั้ง
การสอนAL
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... (อ.3)
การดู 29 ครั้ง
เศษส่วน
นงคราญ หลวงเขียว
-... (ป.6)
การดู 35 ครั้ง
หน่วยที่1
ณัฐวิภา สันเดช
-... (-)
การดู 22 ครั้ง
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ทวีศักดิ์ งามสว่าง
-... (ม.2)
การดู 36 ครั้ง
เพลงกไก่
ชนิดาภา สายทอง
-... (อ.2)
การดู 39 ครั้ง