อาเซียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 27 ครั้ง


วราภรณ์ กัปโก channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกกษา ชั้นประถมศ
อัมรินทร์ สินชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 29 ครั้ง
ช่องบทเรียนของฉัน
นางสาวปิยพร จตุรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
สังคมศึกษา
นัฐวุฒิ แสนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
สงครามโลกครั้งที่ 1
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
พระเจ้าตากสิน
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
ร่ามกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองบ
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (-)
การดู 26 ครั้ง
ศาสนพิธี
ไพโรจน์ ศรีกุลจันทร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช EP65
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 28 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์ PR ร.ร.กลุ่มเพ็ญ3 (ปีงบประมาณ
อณาวิล สุไชยชิต
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 42 ครั้ง
พุทธประวัติ
กฤษฎา ดวงอุทา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่า
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
สรุปประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา
พีรพล ภูโอบ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 28 ครั้ง
กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
กัญญาณัฐ พลข้อ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 41 ครั้ง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 21 ครั้ง