1.หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทง

Kindergarten อ.2 เปิดดู 43 ครั้ง


รัตนา เรืองจันทา channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

การจัดการเรียนการสอนอนุบาลปีที่ 2
ธงชัย พละสาร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
ใบความรู้ หนูน้อยห่างไกลโควิด
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 26 ครั้ง
หน่วยรอบรู้ปลอดภัย
ยุวธิดา ทองน้อย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 37 ครั้ง
Animal Word Card
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 22 ครั้ง
สไลด์หน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาล 2
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 38 ครั้ง
กิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน
ปนัดดา เสนางคะบุตร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 20 ครั้ง
2.หน่วยการเรียนรู้ ฝน
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 34 ครั้ง
หน่วย ฝนจ๋า
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 33 ครั้ง
ใบความรู้
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 80 ครั้ง
การสอน AL
นิลุบล ชุมแวงวาปี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 37 ครั้ง
occupation
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 57 ครั้ง