ร่ามกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - เปิดดู 24 ครั้ง


วราภรณ์ กัปโก channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

กรุงธนบุรี
พีรพล ภูโอบ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 19 ครั้ง
บทความ โรงเรียนและชุมชนของเรา
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 20 ครั้ง
อาเซียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
พุทธ
ปัทมากร ปณะราช
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 17 ครั้ง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 21 ครั้ง
พระพุทธป.2
อุทยาน กสิเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.2)
การดู 32 ครั้ง
สรุปประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา
พีรพล ภูโอบ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 26 ครั้ง
เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 37 ครั้ง
กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
กัญญาณัฐ พลข้อ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 38 ครั้ง
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพย
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
รัชนีกร พันลำภักดิ์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 24 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นป
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 22 ครั้ง
สังคมศึกษา
นัฐวุฒิ แสนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
สัตว์ที่น่ารู้จัก
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 18 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง