แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

การงานพื้นฐานอาชีพ ทุกระดับชั้น เปิดดู 26 ครั้ง


เอกราช วรรณคีรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
ได้เวลา เก็บเกี่ยวผลผลิต จำปลาขายกัน ครับบบบแสดงความคิดเห็น

การดำเนินงานจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
นัฐพล บำรุงรส
การงานพื้นฐานอาชีพ... (-)
การดู 169 ครั้ง
โคกหนองนา โมเดล
ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.3)
การดู 25 ครั้ง
โคกหนองนา
เพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.3)
การดู 54 ครั้ง
การดูแลของใช้ส่วนตัว ป.4
อชิรญา พิมพ์ปัจฉิม
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ป.4)
การดู 24 ครั้ง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.1 EP.2 : เรื่อง อุป
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ป.1)
การดู 29 ครั้ง
วงจรไฟฟ้าแบบขนานและอนุกรม
พลกฤษณ์ พิมพ์สุด
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.5)
การดู 17 ครั้ง
การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน
วิภาดา โสตาราช
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.2)
การดู 102 ครั้ง
วีดีโอการทำน้ำปู (น้ำปู)
นายถาวร ช่อจันทร์
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.3)
การดู 94 ครั้ง
ข้าวหรรษา
ณัฐริกา ภาพักดี
การงานพื้นฐานอาชีพ... (อ.3)
การดู 15 ครั้ง
อาหารและเครื่องดื่ม
ไพฑูรย์ แสนดี
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.2)
การดู 26 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
ฝึกสร้างการเขียนบทเรียนด้วย Text Editor-OBEC PL
จันทิรา แก้วบุตรา
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
การจับผ้า
วิภาดา โสตาราช
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.2)
การดู 50 ครั้ง
The Story of rice ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 โรงเรีย
ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ม.2)
การดู 31 ครั้ง
วิธีการทำหมูหวาน
ชาลิสา สรรพโส
การงานพื้นฐานอาชีพ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง