กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 17

- - เปิดดู 31 ครั้ง


ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

กิจกรรมนิเทศที่ 17 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กิจกรรมการทดลอง
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูวิทยาศาสตร์สังกัดสพป.อุดรธานี เขต 1 มุ่งย้ำซ้ำทวนต่อเนื่องตลอดปี ทั้งในนามชมรมครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาแสดงความคิดเห็น

เซปักตะกร้อ
จิราภรณ์ งามบาง
-... (ม.2)
การดู 23 ครั้ง
คณิตสนุก
นะวมิณฑ์ ไผ่ป้อง
-... (ป.5)
การดู 25 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
บทความ
ชิตชัย โคตกะพี้
-... (-)
การดู 28 ครั้ง
หุงหาและอาหาร
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
-... (ป.5)
การดู 28 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... (-)
การดู 26 ครั้ง
บทความ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... (-)
การดู 22 ครั้ง
3.เครื่องดื่มและบริการ ม.2
ปิยธิดา จิตตรานุเคราะห์
-... (ม.2)
การดู 34 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
พิชญาภรณ์ สอนวงษ์
-... (ป.4)
การดู 24 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... (-)
การดู 28 ครั้ง
พุทธประวัคิ
จีรสุดา ชาวกล้า
-... (-)
การดู 23 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... (-)
การดู 31 ครั้ง
มุฑิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว
นัฐพล บำรุงรส
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 49 ครั้ง
a-z
อภิชาติ สาคร
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
สระ อา ป.1
บุญญวัฒน์ ปัถพี
-... (ป.1)
การดู 25 ครั้ง