เรขาคณิต 2 มิติ

คณิตศาสตร์ ป.1 เปิดดู 51 ครั้ง


ทิฆัมพร ไชโย channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

เรขาคณิต 2 มิติ คือ รูปเรขาคณิตที่มีโครงสร้างและรูปร่างที่แน่นอน มีแบบแผน
โดยจะมีเพียงด้านกว้างและด้านยาว ไม่มีด้านลึก ทำให้ไม่มีเนื้อที่ภายในและปริมาตร แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม และรูปหลายเหลี่ยมแสดงความคิดเห็น

ใบความรู้เรืองการประมาณค่า วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป
ศรุตา พิชัยภูษิต
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 27 ครั้ง
จำนวนเต็ม
กรรณิการ์ พัสดร
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 36 ครั้ง
คณิตศาสตร์
ประยงค์ บรรณเทศ
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 46 ครั้ง
แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนเศษส่วน ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 23 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้คณฺตศาสตร์เรื่องปริซึมและทร
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 42 ครั้ง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(แผน1)
ภัทราภรณ์ บุตรพรหม
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 25 ครั้ง
คุกกี้เสี่ยงทาย (ทายรูปเรขาคณิต 2 มิติ)
ทิฆัมพร ไชโย
คณิตศาสตร์... (ป.1)
การดู 34 ครั้ง
บทความ การเปรียนเทียบเศษส่วนด้วยจำนวน 1/2
ศรีประภา บุญหล่า
คณิตศาสตร์... (ป.5)
การดู 26 ครั้ง
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน (ตัวส่วนเท่า
วชิรา ปัญญาแสง
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 40 ครั้ง
กิจกรรม กล่องหรรษา
วีรภัทร สารพัฒน์
คณิตศาสตร์... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
เวลา
ศิรินภา พงษ์พันธ์
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 21 ครั้ง
หน่วยตัวเลข อนุบาล 3
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
คณิตศาสตร์... (อ.3)
การดู 26 ครั้ง
แบบรูปและความสัมพันธ์
พงศ์พิทักษ์ จิตตะบุตร
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 27 ครั้ง
การคูณเลขแบบอินเดีย
ประทวน ฤทธิ์เทพ
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 22 ครั้ง
พีระมิด ep.1 ส่วนประกอบและการเรียกชื่อ
กฤษฎา นรินทร์
คณิตศาสตร์... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง