"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียนวัดหนองคัน จันทบุรี [15 นาที]

Kindergarten อ.3 เปิดดู 20 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

ศน.มลฑา ศรีเสริม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานถอดบทเรียนครูผู้สอน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์ โดยคุณครูนภาภัช ชนะสิทธิ์ ตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็น

โครงงานวัฏจักรสืบเสาะ 6 ขั้นตอน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 165 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ น้ำจืดน้ำเค็ม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 27 ครั้ง
บัตรคำหมวดสัตว์น่ารู้
ธนโชติ สุวรรณโคตร
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
หนึ่งฤทัย สมบูรณ์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 41 ครั้ง
1.หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทง
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 46 ครั้ง
กิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน
ปนัดดา เสนางคะบุตร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 26 ครั้ง
2.หน่วยการเรียนรู้ ฝน
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
หน่วย ต้นไม้ที่รัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
หนูทำได้
อรอุมา โภคาสุข
Kindergarten... (อ.2)
การดู 36 ครั้ง
ใบงานที่ 31 ความปลอดภัยในยานพาหนะ
นางสาวตวงพร อรทัย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 22 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ แสงสีและการมองเห็น
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 27 ครั้ง
หน่วย ฝน
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.2)
การดู 28 ครั้ง
ปฐมวัย
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 23 ครั้ง
เพลง เต้นกันหน่อย | ออกกำลังกายเด็ก | Kids Cha
ประไพพิศ นามฮุง
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
เรียนรู้เรื่อง A-Z
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง