พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง

สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 39 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

https://chan1.net/c9/
พระยอดธง เป็นพระในยุคโบราณ ทั้งสมัยอยุธยา ที่สร้างขึ้นจากผู้ที่นำทัพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ด้าน "พุทธคุณการปกป้องภยันตราย" จากข้าศึกศัตรู พิธีกรรมมีการมุ่งเน้นความมีชัย แคล้วคลาด ปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมในการบูชาของเหล่าคนในวงการพระเครื่องมาโดยตลอดแสดงความคิดเห็น

VDO เสนอรางวัลคุรุสภา ของ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศ
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 37 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 28
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 39 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 83
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 20
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 37 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 12
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 72
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 26
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 40 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 18
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
ตอนที่ 3 กำเนิดอักษรไทย - เดอะไดอารี่ บันทึกประ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 4
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 31 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 46
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
10.ประเมินโรงเรียน และ นโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 10 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 6
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 78
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 2
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 43 ครั้ง