การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1 เปิดดู 47 ครั้ง
ธงชัย พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

การประมาณค่า วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ศรุตา พิชัยภูษิต
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 43 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัว
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 31 ครั้ง
ใบงานเศษส่วน
พรนภา สีหาทิพย์
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงทีละ 100
ฐิญตา คำภูแก้ว
คณิตศาสตร์... (ป.2)
การดู 30 ครั้ง
อสมการ ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว Ep.1 : คณิ
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 33 ครั้ง
ใบความรู้เรืองการประมาณค่า วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป
ศรุตา พิชัยภูษิต
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 27 ครั้ง
ทศนิยม
หนึ่งฤทัย ชัยรส
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 28 ครั้ง
การบวกลบเศษส่วน
พงศ์พิทักษ์ จิตตะบุตร
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
การหารเศษส่วนกับจำนวนนับ คณิตศาสตร์ ป.5
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
หน่วยที่ 1
วสันต์ แปงจิตต์
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 26 ครั้ง
เวลา
วรรณวิสาข์ อารามพระ
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ คณิตศา
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... (ป.5)
การดู 27 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ป. 4
เฉลิมเกียรติ สุริโย
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 34 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัว
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 23 ครั้ง
Active Learning (Kahoot Game) By T'Saiparn
รัตนา ชนะบุญ
คณิตศาสตร์... (ม.2)
การดู 28 ครั้ง