การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 45 ครั้ง
ธงชัย พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

ประโยค
กุณณิภา ดวงอุทา
ภาษาไทย... (ม.2)
การดู 24 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 19 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
กรณ์ บัวรัตน์
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 36 ครั้ง
คำนาม : วิชาภาษาไทย
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 36 ครั้ง
บทความ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 45 ครั้ง
การผันอักษร
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 68 ครั้ง
วิชาภาษาไทย
บุญญาพร สิงห์โท
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 44 ครั้ง
คลิปการสอนเรื่องคำนาม
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 37 ครั้ง
ตัวสะกด มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 28 ครั้ง
2.คำประสม
กุณณิภา ดวงอุทา
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 18 ครั้ง
ภาษาไทย
สมลักษณ์ น้อยตามโต
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 38 ครั้ง
นิทานเรื่องไก่ได้พลอย
จารุพักตร์ รติวีรภัทรกุล
ภาษาไทย... (อ.3)
การดู 36 ครั้ง
ค่มือ การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 29 ครั้ง
ใบความรู้โวหารภาพพจน์
สุพรรณา ศรีกงพาน
ภาษาไทย... (ม.3)
การดู 24 ครั้ง