คำภาษาถิ่น

ภาษาไทย ป.6 เปิดดู 34 ครั้ง


มะลิวัลย์ มะรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

คำภาษาถิ่น กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แสดงความคิดเห็น

พรณรงค์ ทรัพย์คง   +89 วัน ที่ผ่านมา

น่าสนใจมากครับ


ภาษาไทย
พรพรรณ กองไชยสงค์
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 23 ครั้ง
สามัคคีเภทคำฉันท์ ครูกวีวรรณ
กวีวรรณ ฤทธิ์เทพ
ภาษาไทย... (ม.6)
การดู 22 ครั้ง
หนังสือเรียน เรื่อง คำเป็นคำตาย
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 20 ครั้ง
วันภาษาไทยแห่งชาติ
นฤมล โพธิ์เวียง
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 25 ครั้ง
การเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 39 ครั้ง
บทความ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 45 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 19 ครั้ง
โวหารภาพพจน์ วิชาภาษาไทย
สุพรรณา ศรีกงพาน
ภาษาไทย... (ม.3)
การดู 32 ครั้ง
การอ่านสะกดคำ
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 32 ครั้ง
คำบุพบท
พิมพิไล บุญสาย
ภาษาไทย... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 46 ครั้ง
คำเป็นคำตาย วิชาภาษาไทย
ชนกนันท์ ภูสนาม
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 30 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 28 ครั้ง
เรียงความจากHTML
จารุวรรณ แจ่มเสียง
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 16 ครั้ง
จัดการเรียนการสอน Active Learning
วรกาญจน์ ละครพล
ภาษาไทย... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง