สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 55

สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 33 ครั้ง
พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ง่ายขึ้น ทรงพระราชทาน File การ์ตูน Animation ให้โรงเรียนใช้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้หนังสือ "จิตตนคร นครหลวงของโลก" และหนังสือ "สัมมาทิฏฐิ" ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอส่ง File การ์ตูน Anination "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" และ "สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา" ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้โรงเรียนที่ได้รับหนังสือพระราชทานชุดดังกล่าว ได้นำไปใช้ตามพระราชประสงค์ต่อไป



แสดงความคิดเห็น

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 54
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 38 ครั้ง
ตอนที่ 4 กระดิ่งร้องทุกข์ - เดอะไดอารี่ บันทึกป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 21 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 4
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 38 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 13
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 34 ครั้ง
ตอนที่ 12 ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2 -
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 13
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 38 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 69
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
ตอนที่ 2 แผ่นดินพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - เดอะไดอา
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 80
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
ตอนที่ 13 สมเด็จพระเอกาทศรถ - เดอะไดอารี่ บันทึ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 12
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 34 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 5
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 38 ครั้ง
นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
เสาวภา สมศรี
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 32
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 31 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 57 ครั้ง