ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์ | C SYSTEMS

ทุกระดับชั้น เปิดดู 53 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ C SYSTEM
ระบบลงเวลาออนไลน์นี้พัฒนาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด อันเนื่องมาจากต้องมีการ Work Form Home แต่ติดปัญหาว่าจะต้องลงเวลาปฏิบัติงาน จะทำอย่างไร ผมจึงเกิดแนวความคิดว่าเราก็ควรใช้มือถือในการลงเวลาทำงาน หลังจากนั้นจึงใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมโดยใช้เวลา 3 วัน หลังจากใช้งานแล้วเป็นที่นิยมมากจึงมีการพัฒนาใช้มาจนปัจจุบันแสดงความคิดเห็น

รายงานผลการปฏิบัติงาน 1/2565
ทิพวัลย์ เกาะเเก้ว
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
กิจกรรมกีฬากลุ่ม นวซ.3 รร.ชุมชนกุดหมากไฟ
ธงชัย พละสาร
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
อรวรรณ ปราบศัตรู
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 32 ครั้ง
กิจกรรมหน้าเสาธงรร.ชุมชนกุดหมากไฟ
ธงชัย พละสาร
... (-)
การดู 30 ครั้ง
ขอขอบพระคุณ บริษัท เดอะ ฮาร์ท ซาลอน จำกัด และผู
เอกราช วรรณคีรี
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 18 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ทิพวัลย์ เกาะเเก้ว
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 51 ครั้ง
พิธีไหว้ครู 2565
ธงชัย พละสาร
... (-)
การดู 33 ครั้ง
VTR งานเกษียณ 2565
ธงชัย พละสาร
... (-)
การดู 30 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
ทิพวัลย์ เกาะเเก้ว
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
คลิปสอนครูรร.ชุมชนกุดหมากไฟ ประเมิน PA
ธงชัย พละสาร
... (-)
การดู 32 ครั้ง
VTR ประเมิน PA ผู้อำนวยการ
ธงชัย พละสาร
... (-)
การดู 23 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศ
ธงชัย พละสาร
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 40 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหน้องบัวเงิน
อรวรรณ ปราบศัตรู
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 38 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง