อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching Show Bands

สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 73 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1

บอกเล่าประสบการณ์การประกวด World Association Of Marching Show Bands ครั้งแรกของวงสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี โดยอาจารย์วิรัติ กฤษดำแสดงความคิดเห็น

ตอนที่ 1 สถาบันพระมหากษัตริย์ - เดอะไดอารี่ บัน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 2
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 41 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 75
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 12
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 31 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 29
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 30 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 27
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 76
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 32 ครั้ง
พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 37 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 71
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 31 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 23
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 32 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 19
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 32
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 80
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 34 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 14
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 34
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 51 ครั้ง