DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 55 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1

จำได้ว่าเมื่อย้อนเวลาไปสักประมาณเกือบ 5 ปี ที่ผ่านมาเคยนึกอยากทำรายการ TV รายการหนึ่งที่ชื่อว่า DIY do it yourself "คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว"

เหตุผลที่อยากทำรายการนี้เพราะเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีหรือช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ สนับสนุนให้นักคิด นักประดิษฐ์ ได้นำของดีที่มีอยู่ออกมาโชว์ หรือบอกเล่าเรื่องราวให้กับผู้ชม โดยสิ่งที่เกิดจากจินตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของนักประดิษฐ์ อาจมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ที่ต้องการ หรืออาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องเติบโตเป็นกำลังหลักให้กับประเทศชาติต่อไป....

หลังจากที่เกิดไอเดียอยากจะทำรายการที่ว่านี้ ก็เริ่มจากการลองเขียนบทรายการ TV และออกแบบการนำเสนอ จากนั้นก็ลองถ่ายทำโดยใช้ตัวเราเองเป็นแบบตัวอย่าง (DEMO) จากนั้นจึงนำ Footage (วีดีโอ) มาตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ และมีการเพิ่มเสียงบรรยายในบางบทที่มีการแทรกคลิป VDO เพื่อให้รายการดูไม่น่าเบื่อ

ในเรื่องราวที่เราจะเห็นว่าผมได้นำเสนอเรื่องราวของการออกแบบกลองโดยใช้โปรแกรม 3 มิติ ในตอนนั้นผมใช้โปรแกรมออกแบบที่ชื่อว่า MAYA ซึ่งเป็นโปรแกรม 3 มิติ ที่ใช้ออกแบบงาน Animation ที่นิยมใช้มากมายรวมถึงในวงการภาพยนตร์ครับแสดงความคิดเห็น

พรณรงค์ ทรัพย์คง   +174 วัน ที่ผ่านมา

แหน่ง เม่งจ๋าย มากๆ


สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 60
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 82
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 54 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 31
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 61
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 18
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 20
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 55 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 2
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 41 ครั้ง
10.ประเมินโรงเรียน และ นโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 8 ครั้ง
ตอนที่ 13 สมเด็จพระเอกาทศรถ - เดอะไดอารี่ บันทึ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 21 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 57
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 51
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 41 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 4
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 31 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 17
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 45 ครั้ง
ตอนที่ 10 สมเด็จพระสุริโยทัย - เดอะไดอารี่ บันท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 21 ครั้ง