วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
Kindergarten อ.3 เปิดดู 43 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

การจัดการเรียนการสอนอนุบาล3
ธงชัย พละสาร
Kindergarten... (อ.3)
การดู 21 ครั้ง
Animal Word Card
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 38 ครั้ง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : หน่วยคมนาคม
นางสาวตวงพร อรทัย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
ใบความรู้
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนอนุบาลปีที่ 2
ธงชัย พละสาร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
หน่วย ฝน
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.2)
การดู 28 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 33 ครั้ง
ต้นไม้
ธีมาพร เปี่ยมสุข
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
หนูทำได้
อรอุมา โภคาสุข
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
หน่วย สัตว์น่ารัก เรื่อง ชนิดของสัตว์ By ครูแพร
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 18 ครั้ง
หน่วย ต้นไม้ที่รัก
รัชนี หว่านณรงค์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 55 ครั้ง
นิทาน หน่วย ต้นไม้ที่รัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 36 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี66
มะลิวัลย์ มะรี
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 9 ครั้ง
หน่วย ต้นไม้ที่รัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
เพลงเก็บเด็ก
ฐิติวรดา วงศ์ภูมี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 31 ครั้ง