วิทยาการคำนวณ ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
Kindergarten อ.3 เปิดดู 41 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
occupation
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
สไลด์หน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาล 2
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 38 ครั้ง
Animal Word Card
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 38 ครั้ง
กล่องมหัศจรรย์
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 45 ครั้ง
หน่วยรักจังหวัดอุดรธานี
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 46 ครั้ง
เพลง เต้นกันหน่อย | ออกกำลังกายเด็ก | Kids Cha
ประไพพิศ นามฮุง
Kindergarten... (อ.2)
การดู 33 ครั้ง
กิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน
ปนัดดา เสนางคะบุตร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
นิทานสำหรับเด็ก เรื่อง “ครอบครัวมีสุข&rdq
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 28 ครั้ง
ใบความรู้ หน่วย สัตว์น่ารัก
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 40 ครั้ง
วิดิโอ
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 30 ครั้ง
นิทาน เด็กเลี้ยงแกะ
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 37 ครั้ง
เรียนรู้เรื่อง A-Z
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
แผน หน่วย สัตว์น่ารัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 32 ครั้ง