วิทยาการคำนวณ ภาพพิกเซล
Kindergarten อ.3 เปิดดู 82 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

แผน หน่วย สัตว์น่ารัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 32 ครั้ง
ต้นไม้
ธีมาพร เปี่ยมสุข
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
เพลงเก็บเด็ก
ฐิติวรดา วงศ์ภูมี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 31 ครั้ง
1.หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทง
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 44 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ แสงสีและการมองเห็น
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 27 ครั้ง
บัตรคำ หมวดสัตว์น่ารู้ - สื่อการเรียนรู้สำหรับเ
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 26 ครั้ง
นิทาน เด็กเลี้ยงแกะ
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 37 ครั้ง
หน่วย ต้นไม้ที่รัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 80 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ภาพพิกเซล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 82 ครั้ง
2.หน่วยการเรียนรู้ ฝน
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
ใบความรู้
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
หน่วยตคมนาคม
เพชรรัตน์ แสงไส
Kindergarten... (อ.2)
การดู 45 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนอนุบาลปีที่ 2
ธงชัย พละสาร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
หน่วยต้นไม้
สุกัญญา เมืองตั้ง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 29 ครั้ง