วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
Kindergarten อ.3 เปิดดู 80 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1

หน่วย : ไขรหัสลับสุดยอด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. กิจกรรมไขรหัสลับสุดยอด เป็นกิจกรรมที่ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีกุญแจชุดเดียวกัน จึงจะสามารถถอดรหัสได้
2. การปิดผนึกช่วยให้เด็กๆรู้ว่าเคยมีใครแอบเปิดบรรจุภัณฑ์หรือไม่ โดยที่วิธีการปิดผนึกนั้นมีอยู่มากมายหลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้แสดงความคิดเห็น

พรณรงค์ ทรัพย์คง   +176 วัน ที่ผ่านมา

น่ารักจัง


แผนการสอนหน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาลปีที่ 2
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 36 ครั้ง
เพลงเก็บเด็ก
ฐิติวรดา วงศ์ภูมี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 31 ครั้ง
ปฐมวัย
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 23 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 80 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 57 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ แสงสีและการมองเห็น
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 27 ครั้ง
"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 20 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ภาพพิกเซล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 83 ครั้ง
กล่องมหัศจรรย์
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 45 ครั้ง
2.หน่วยการเรียนรู้ ฝน
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
บัตรคำหมวดสัตว์น่ารู้
ธนโชติ สุวรรณโคตร
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
ใบงานที่ 31 ความปลอดภัยในยานพาหนะ
นางสาวตวงพร อรทัย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 22 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ น้ำจืดน้ำเค็ม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 27 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี66
มะลิวัลย์ มะรี
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 10 ครั้ง