แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 120 ครั้ง
พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งในการส่งเสริมทะนุบำรุงในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ทรงมีส่วนช่วยเกื้อหนุนอย่างมาก ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ไปถึงชั้นอุดมศึกษา และได้มีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation: DLF) พระราชทานทุนประเดิม ในโครงการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านทางโทรทัศน์ 15 ช่อง สัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก และตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมากให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศล้วนได้รับการศึกษาพระราชทานเสมอเหมือนกันแสดงความคิดเห็น

ACTIVE LEARNING หมายถึงอะไร
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 52 ครั้ง
5 Tips & Tricks Canva ที่ครูทุกควรรู้
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง
ทำความรู้จัก Canva For Education
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
วิธีการสมัคร Canva for Education 2022
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learnning
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 54 ครั้ง
ง่ายๆ มาใช้ Playlist กันเถอะ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 318 ครั้ง
หลักสูตร การถ่ายภาพ เล่าเรื่อง ตัดต่อด้วยมือถือ
อัจฉริยา เพชรดี
คู่มือการเรียนรู้... (ม.3)
การดู 28 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านด
พรนภา สีหาทิพย์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
การสร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียน - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 187 ครั้ง
การเขียนบทเรียนด้วย Text Editor - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 57 ครั้ง
มือใหม่หัดใช้ canva for ipad
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
สร้าง Animation ด้วย Canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
PDF งานประกัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง