เรื่อง Vehicle
ภาษาต่างประเทศ ป.5 การดู 98 ครั้ง


จันทร์ทิพย์ จิตอ่ำ channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.อุดรธานี เขต 1


กลุ่มคำศัพท์ยานพาหนะต่างๆประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ และความหมายเกี่ยวกับโรงเรียน
การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวยานพาหนะต่างๆ การออกเสียงหนักเสียงเบา การเน้นคำแสดงความคิดเห็น
วีดีโอ PA
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

การเรียนการสอนแบบไฮสโคป โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้
Kindergarten... อ.3
การดู 82 ครั้ง
เศษส่วน
คณิตศาสตร์... ป.4
การดู 51 ครั้ง
เรื่อง Vehicle
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
การดู 98 ครั้ง