วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
Kindergarten อ.3 การดู 93 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1


หน่วย : ไขรหัสลับสุดยอด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. กิจกรรมไขรหัสลับสุดยอด เป็นกิจกรรมที่ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีกุญแจชุดเดียวกัน จึงจะสามารถถอดรหัสได้
2. การปิดผนึกช่วยให้เด็กๆรู้ว่าเคยมีใครแอบเปิดบรรจุภัณฑ์หรือไม่ โดยที่วิธีการปิดผนึกนั้นมีอยู่มากมายหลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้แสดงความคิดเห็น
Scientkid Education Platform - วิทยาการคำนวณ อนุบาล (มีใบประกาศ)
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โครงงานวัฏจักรสืบเสาะ 6 ขั้นตอน
Kindergarten... อ.3
การดู 287 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
Kindergarten... อ.3
การดู 93 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
Kindergarten... อ.3
การดู 56 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
Kindergarten... อ.3
การดู 51 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ภาพพิกเซล
Kindergarten... อ.3
การดู 128 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ แสงสีและการมองเห็น
Kindergarten... อ.3
การดู 34 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ น้ำจืดน้ำเค็ม
Kindergarten... อ.3
การดู 35 ครั้ง